Templo Votivo do Mar

Período histórico Idade Contemporánea
Cronoloxía 1932-1937
Restriccions de acceso A visita ao interior está condicionada polas características propias dunha instalación relixiosa.

Descrición

Esta igrexa é sen dúbida un dos exemplos máis sobresaíntes da obra do arquitecto porriñés Antonio Palacios (1874-1945). Ante a falta de espazo no antigo templo parroquial, do que actualmente conservamos o seu magnífico arco de ferradura, proxéctase en 1932 a construción dun novo templo, completándose a obra en 1937. Estamos ante unha proposta de carácter rexionalista que tanto aglutina tradicións construtivas tradicionais, como incorpora elementos propios da arquitectura románica.

ler máis ler menos