Pazo de Cea

Período histórico Idade Moderna-Contemporánea
Cronoloxía s. XVI-XIX
Restriccions de acceso A visita ao seu interior está condicionada.

Descrición

Construíuse a finais do s. XVI por iniciativa de Juan de Cea. Sufriu modificacións ao longo dos anos, como se deduce da inscrición da porta de acceso: “Fíxose por Bernardo de Cea Añel e Romay ano 1813”. É un característico pazo de planta en “ L”, realizado en cachote con perpiaños nas esquinas. Ten patín e escalinata con ampla balconada. A súa capela está separada do edificio principal e unida ao portal de entrada. Tamén dispón de pombal, hórreo e fonte brasonada, muro rematado en almeas, portón en lintel entre pilastras.

ler máis ler menos