Pazo Abacial

Período histórico Idade Moderna
Cronoloxía s. XVII-XVIII
Restriccions de acceso A visita ao seu interior está condicionada

Descrición

A súa orixe remóntase ao s. XVII, aínda que certos elementos decorativos permiten supoñer posteriores adicións do s. XVIII e mesmo do s. XX. O edificio principal, de gran sobriedade decorativa, presenta a típica planta en “ L”, con escaleira de pedra e patín. Na fachada sur, solaina reconstruída. Destaca o magnífico portón de entrada composto por un van adintelado no muro e decorado con diversos elementos de clara inspiración barroca, entre os que destacan os pináculos, os roleos e a cruz central. O resto do muro dispón de almeas. É a casa parroquial da igrexa de San Fiz.

ler máis ler menos