Casa de Sueiro Iáñez

Período histórico Idade Media-Moderna
Cronoloxía s. XIV-XVIII
Restriccions de acceso A visita limítase ao exterior.

Descrición

Este conxunto monumental de pazo e cruceiro é un dos máis importantes de todo Val Miñor. O pazo remóntase, cando menos ao s. XV, e vincúlase a Sueiro Iáñez de Parada, figura política e militar de primeira liña durante a guerra entre Pedro I “O cruel” e Enrique de Trastámara. O señor de Prada tamén está vinculado coa fortaleza que se achaba no Outeiro dous Mouros, no Monte Castelo. O pazo está moi modificado, aínda que conserva senllas balconadas balaustradas e un portalón brasonado onde se observan as armas dos Piñeiro e Araúxo. O cruceiro é de 1583, aínda que a súa feitura actual data de 1778.

ler máis ler menos