Capela das Angustias

Período histórico Idade Moderna
Cronoloxía s.XVIII
Restriccions de acceso A visita ao seu interior está condicionada ás necesidades propias dunha instalación relixiosa.

Descrición

Estamos ante un dos mellores exemplos da arquitectura barroca do Concello. Dunha soa nave, con brazo lateral e ábsida cuadrangular, mostra unha sobria decoración na súa fachada principal. Nesta observamos a portada enmarcada en pilastras con cornixa, coroada por pináculos de bóla e na que temos unha fornela que contén a imaxe dunha piedade. A torre do campanario, dividida en dous corpos, destaca pola súa decoración a base de pilastras, cornixas e pináculos de bóla, todo iso coroado por unha sobria balaustrada e unha cúpula hexagonal. No interior destacan os retablos e tallas barrocas de exquisito acabado.

ler máis ler menos