Suspensión da proba sobre o coñecemento do galego para o proceso para a formación dunha bolsa de emprego de persoal interino coa categoría de auxiliar de Administración xeral, grupo C, subgrupo C2.

Suspensión da proba sobre o coñecemento do galego para o proceso para a formación dunha bolsa de emprego de persoal interino coa categoría de auxiliar de Administración xeral, grupo C, subgrupo C2.