Responsables da Escola Superior de Vilanova visitan Nigrán para estudar a posibilidade de deseñar un carril-bici seguro pola costa

Responsables da Escola Superior de Vilanova visitan Nigrán para estudar a posibilidade de deseñar un carril-bici seguro pola costa