Puntuacións totáis fináis do proceso para a formación dunha bolsa de emprego de persoal interino

Categoría de auxiliar de Administración xeral, grupo C, subgrupo C2