Puntuacións finais para praza de auxiliar grupo C, subgrupo C2

Cadro de puntuacións finais do proceso selectivo 2012/01ps dunha praza de auxiliar grupo C, subgrupo C2 con carácter de funcionario de carreira.