Puntuacións finais e plantilla de exames para a selección de 8 auxiliares de policía local con carácter temporal (Expte. 2017/01 ps).

Puntuacións finais e plantilla de exames para a selección de 8 auxiliares de policía local con carácter temporal (Expte. 2017/01 ps).