Puntuacións do segundo exercicio proceso selectivo 2012/ps

Puntuacións do 2º exercicio do proceso selectivo 2012/01ps dunha praza de auxiliar grupo C, subgrupo C2 con carácter de funcionario de carreira e data da realización do 3º exercicio.