PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS: procesos selectivos para a contratación de persoal laboral temporal para o programa socio-cultural e deportivo 2015/16.

PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS: procesos selectivos para a contratación de persoal laboral temporal para o programa socio-cultural e deportivo 2015/16.