Puntuacións definitivas e proposta de contratación laboral temporal de monitores de escolas deportivas nas modalidades de aeróbic e ioga

Expte. 2015/03 ps relativo á contratación laboral temporal de monitores de escolas deportivas nas modalidades de aeróbic e ioga