Puntuacións definitivas do proceso para a selección de 8 auxiliares de policía local con carácter temporal

(Expte. 2017/01 ps).