Puntuaciones do primeiro e segundo exercizo do proceso para a selección de oito prazas de auxiliar de policía local con carácter de personal laboral temporal)

Puntuaciones do primeiro e segundo exercizo do proceso para a selección de oito prazas de auxiliar de policía local con carácter de personal laboral temporal)