Proxecto Construción Biblioteca Municipal de Nigrán. Expediente 2017001437Sv

Mediante acordo plenario de data 27 de abril de 2017, se expón ao público durante o prazo dun mes o anteproxecto existente da nova biblioteca, para que os veciños e os colectivos sociais poidan formular as consideracións que estimen oportunas.