Proceso selectivo polo procedemento de concurso- oposición, promoción interna, dunha praza de Oficial de policía local

Proceso selectivo polo procedemento de concurso- oposición, promoción interna, dunha praza de Oficial de policía local