Proceso para a provisión dunha praza de auxiliar, grupo C subgrupo C2, con carácter de funcionario de carreira

Proceso para a provisión dunha praza de auxiliar, grupo C subgrupo C2, con carácter de funcionario de carreira (expediente núm.: 2012/01ps.