Prazo de presentación de instancias en proceso selectivo para a cobertura da praza de subalterno- notificador

Nota informativa relativa ao prazo de presentación de instancias en proceso selectivo para a cobertura da praza de subalterno- notificador de administración xeral con carácter de funcionario interino por xubilación do seu titular