PLANTILLA respostas 3ª proba do proceso para a selección de oito plazas de auxiliar de policía local con carácter de persoal laboral temporal

PLANTILLA respostas 3ª proba do proceso para a selección de oito plazas de auxiliar de policía local con carácter de persoal laboral temporal