PLANTILLA respostas 2ª proba (test) do proceso para a selección de oito prazas de auxiliar de policía local con carácter de persoal laboral temporal

PLANTILLA respostas 2ª proba (test) do proceso para a selección de oito prazas de auxiliar de policía local con carácter de persoal laboral temporal