Plantilla de respostas do segundo exercicio praza subalterno-notificador

Plantilla de respostas correspondentes ao segundo exercicio da fase de oposición do proceso para a cobertura dunha praza de subalterno-notificador de administración xeral con carácter de funcionario interino (Expte.núm.: 2015/02 ps)