Os terreos de Nigrán urbanizables sin desenvolver deixarán de tributar como solo urbán para facelo como rústico

Esta nova únese á rebaixa xa acordada entre o Concello de Nigrán e o Ministerio de Facenda de baixar o IBI urbano do 0,60 ao 0,52%