O goberno municipal aproba a reasignación de 140.000 euros para o proxecto da senda peonil do Río Muiños

A corporación municipal despediu ao expresidente recentemente falecido, Adolfo Suárez, a través dunha simbólica homenaxe dun minuto de silencio na sesión plenaria do mes de marzo. A continuación, abordouse o primeiro punto da orde do día, a toma de posesión de Antonio Vidal Meneses como concelleira de Nigrán, que asume desde o día de hoxe as responsabilidades da carteira de Medio Ambiente.

Entre as cuestións tratadas na mañá de hoxe, o goberno municipal aprobou unha moción da Alcaldía para a reasignación de 140.000 euros procedentes do desenvolvemento urbanístico do parque empresarial para o proxecto da senda peonil Río Muiños, que alcanza un investimento total de 1.110.000 euros.

Esta nova partida, que se asignará ao proxecto de recuperación da senda peonil do Río Muiños, destinarase a implantar sistemas que permitan reducir o impacto das verteduras pluviais ao Río Muiños, mellorando así en contorna media ambiental do parque empresarial.

Antecedentes
O rexedor municipal lembrou que en maio de 2013, o pleno da corporación aprobou destinar 202.652,83 euros procedentes da adxudicación da fase final da urbanización da Rúa de San Roque a obras de saneamento que mellorasen a situación medio ambiental do parque empresarial Porto do Molle.

Dentro das actuacións previstas para tal fin contemplouse a realización dun tanque de tormentas, “co fin de controlar as verteduras incontroladas de pluviais á canle do río Muiños producidos en períodos de fortes choivas, e cuxa redacción de proxecto adxudicouse o pasado mes de setembro”, explicou o rexedor municipal.

No proceso de elaboración do devandito proxecto, a comisión de seguimento detectou que a solución a estes problemas non pasaba pola construción dun tanque de tormentas, senón pola instalación de redes separativas de pluviais nos núcleos rurais do municipio, de modo tal que estes non terminen no colector que accede á depuradora, que se ve desbordada en períodos de choivas torrenciais.

Ante a inviabilidade económica de acometer a dicir actuación, a enxeñeira municipal e o equipo redactor do proxecto elaboraron senllos informes nos que propoñen como alternativa desenvolver unha serie de actuacións encamiñadas a paliar os efectos das devanditos verteduras de pluviais, mediante a implementación de sistemas que reduzan en orixe a incorporación de augas pluviais ao sistema de saneamento.

Placas solares para AQS
O goberno municipal consegue unha liña de axuda a través da Consellería de Medio Rural, dentro dunha subvención de fondos europeos FEADER, para a instalación dun sistema de placas solares para AQS (auga quente sanitaria) para o campo de fútbol de Vilariño, “unha actuación que aposta polo uso de enerxías renovables para xerar auga quente nesta instalación municipal, o que permitirá reducir o consumo de combustibles fósiles, así como o gasto corrente desta partida para as arcas municipais”, sinalou o rexedor municipal.
Do investimento total, que ascende aos 30.243,95 euros (IVE inlcuido), a Xunta de Galicia achegará 22.870,43 euros, tendo que achegar as arcas municipais só os 7.373,52 euros restantes.