O Concello de Nigrán remata o plan de seguridade vial na rúa Francisca Lago de A Ramallosa

Nun tramo de 300 metros de Manuel Lemos, na mesma parroquia, estanse a sustituír os colectores de saneamento e as beirarrúas por importe de máis de 30.000 euros.