O Concello de Nigrán investirá cinco mil euros para a adquisición de equipamento deportivo grazas a unha subvención da Deputación

Mercaranse 10 toneladas de caucho para o mantemento óptimo do campo do Vilariño, substituiranse as vellas canastras de Dunas de Gaifar e reporanse as redes da pista de A Ramallosa