O Concello de Nigrán instala recollida de pluviais, senda peonil e un muro no Camiño de A Laxe (Parada)

Supón un investimento de 20.000 euros e permitirá ampliar o vial con espazo tamén para o tránsito peonil.