O Concello de Nigrán instala recollida de pluviais no Camiño do Tombo, Panxón

A citada obra correspónse a unha petición da Asociación de Veciños Monteferro de Panxón, xa que era un camiño onde se acumulaba moita auga chegando incluso ás veces a entrar nas vivendas.