O Concello de Nigrán amplía a súa flota de vehículos co primeiro furgón para o traslado de persoal de Vías e Obras e un turismo para o conserxe

O Concello de Nigrán amplía a súa flota de vehículos co primeiro furgón para o traslado de persoal de Vías e Obras e un turismo para o conserxe