Novo cadro de puntuacións proceso selectivo praza auxiliar.

Achégase novo cadro de puntuacións do primeiro exercicio do proceso selectivo 2012/01ps dunha praza de auxiliar grupo C, subgrupo C2 con carácter de funcionario de carreira e plantilla de respostas corrixida do test.