Nota informativa do proceso de selección de oito prazas de auxiliar de policía local con carácter de persoal laboral temporal

Nota informativa do proceso de selección de oito prazas de auxiliar de policía local con carácter de persoal laboral temporal