Nota informativa contratación de persoal laboral temporal: novo prazo presentación instancias na modalidade deportiva de patinaxe.

Nota informativa contratación de persoal laboral temporal: novo prazo presentación instancias na modalidade deportiva de patinaxe.