NOTA INFORMATIVA CONTRATACIÓN DE MONITORES ESCOLAS DEPORTIVAS E CULTURAIS

Nota informativa sobre a aprobación de convocatoria e bases dos procesos selectivos para a contratación de persoal laboral temporal para o programa socio-cultural e deportivo 2015/2016: Monitores/as de escolas deportivas e culturais nas distintas modalidades de actividades (expte.: 2015/03 ps)