Nota informativa, bases e anuncio de proceso para a selección de 8 prazas de Auxiliar de Policía Local con carácter de persoal laboral temporal

Prazo de presentación de solicitudes do 8 ao 12 de maio.
Dispoñible o anuncio da aprobacion de lista provisional de admitidos e excluídos no proceso.