NOTA INFORMATIVA ANUNCIO CONTRATACIÓN DE MONITORES ESCOLAS DEPORTIVAS E CULTURAIS

Ampliación de contratación de persoal laboral temporal para o programa socio-cultural e deportivo 2015/2016: Monitores/as de escolas deportivas nas modalidades de ximnasia de mantemeento e tenis (expte.: 2015/04 ps).