Regulamento da xestión do punto limpo en Nigrán

Trámite: Información Pública
Norma reguladora: lei 7/85 de 2 de abril de Bases do Rexime Local Art. 49
Prazo: 30 días seguintes a súa publicación
Datos da aprobación inicial: Acordado polo Pleno do Concello 28/04/2014