Publicación no BOP ordenanza de convivencia e ornato público

Publicación no BOP ordenanza de convivencia e ornato público