Ordenanza terrazas e ocupación de dominio público

Adxúntase a ordenanza.