Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación de axuda no fogar

Descarga no seguinte enlace a ordenanza reguladora do prezo público pola prestación de axuda no fogar.