Ordenanza fiscal xeral de contribucións especiais

Ordenanza fiscal xeral de contribucións especiais.