Ordenanza fiscal reguladora dos dereitos ou taxas pola prestación de servizos dos cemiterios municipais

Ordenanza fiscal reguladora dos dereitos ou taxas pola prestación de servizos dos cemiterios municipais