Ordenanza fiscal reguladora dos dereitos e taxas pola recollida de vehículos na vía pública e pola inmovilización dos mal estacionados

Ordenanza fiscal reguladora dos dereitos e taxas pola recollida de vehículos na vía pública e pola inmovilización dos mal estacionados