Exposición pública da Ordenanza de Taxis

Prazo de información pública e audiencia ós interesados da Ordenanza do Servizo de Taxis do Concello de Nigrán. Prazo 30 días seguintes á publicación.