Corrección de erros sobre a ordenanza municipal de convivencia cidadá e ornato público

Corrección de erros sobre a ordenanza municipal de convivencia cidadá e ornato público