Aprobación das tarifas aplicables aos servizos urbanos de taxis de Nigrán

Aprobación das tarifas aplicables aos servizos urbanos de taxis de Nigrán