Listado de notas proceso para a formación dunha bolsa de emprego de persoal interino coa categoría de auxiliar de Administración xeral, grupo C, subgrupo C2

Listado de notas proceso para a formación dunha bolsa de emprego de persoal interino coa categoría de auxiliar de Administración xeral, grupo C, subgrupo C2