Lista provisional de admitidos e excluídos proceso selectivo para a formación dunha listaxe de persoal interino coa categoría de auxiliar de Administración Xeral, grupo C, grupo C2.

Lista provisional de admitidos e excluídos proceso selectivo para a formación dunha listaxe de persoal interino coa categoría de auxiliar de Administración Xeral, grupo C, grupo C2.