LISTA DEFINITIVA, DESIGNACIÓN DE TRIBUNAL E DATA DO PRIMEIRO EXERCICIO para a formación dunha bolsa de emprego de persoal interino coa categoría de auxiliar de Administración xeral, grupo C, subgrupo C2

Lista definitiva de admitidos e excluídos, designación do tribunal e data do primeiro exercicio