Lista definitiva de admitidos e excluídos para a fase oposición de monitor de aeróbic e ioga, que se levará a cabo o día 9 de febreiro na Casa Consistorial do Concello de Nigrán

En relación ao expte. 2015/03 ps relativo á contratación laboral temporal de monitores de escolas deportivas nas modalidades de aeróbic e ioga