Lista definitiva de admitidos e excluidos no proceso selectivo auxiliar

Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as, designación tribunal cualificador e data do primeiro exercicio no proceso selectivo para a provisión dunha praza de auxiliar grupo C, subgrupo C2 con carácter de funcionario/a de carreira, publicada con data 23/01/2014 no BOP número 15.